צוות


Neko San – מנהל, מתרגם, עורך לשוני, מקודד

NotHavita10 – סגן מנהל, אחראי מנגות, מתרגם, מקרייק

A-Man – מנקה מנגות

Momonga Sama – עורך לשוני

stav 2244 – עורך לשוני