צוות


Neko San – מנהל, מתרגם, עורך לשוני, מקודד

NotHavita10 – סגן מנהל, אחראי מנגות, מתרגם, מקרייק, עורך לשוני

Omri.15 – מנקה ומשלים

shanu – מנקה

Dexesimi – מתרגם

Zingiber – מתרגם